Gynekologie Beroun
Gynekologická ordinace s péčí o těhotné
Gynekologie Beroun
Gynekologická ordinace s péčí o těhotné
Gynekologie Beroun
Gynekologická ordinace s péčí o těhotné
Gynekologie Beroun
Gynekologická ordinace s péčí o těhotné
Gynekologie Beroun
Gynekologická ordinace s péčí o těhotné
Gynekologie Beroun
Gynekologická ordinace s péčí o těhotné

AKTUALITY

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

30.-31.5.2024 neordinujeme

10.6.2024 dovolená

1.-5.7.2024 dovolená

 

UPOZORNĚNÍ

Přestěhovali jsme se na adresu Za Městskou horou 405, Beroun.

Vchod na zastávce U Zelených.

Ordinační hodiny a telefonní číslo zůstávají stejné.

Od 1.6.2023 jsou v přilehlých ulicích Prof. Urbana a Třebízského modré zóny s možností parkování 2 hodiny zdarma – nutnost parkovacího kotouče s nastavením času příjezdu. Parkovací koutouč k vyzvednutí v ordinaci.

 

 

O nás

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Od 1.10.2019 ambulance MUDr. Vladimír Mulač s.r.o. plynule přešla pod ambulanci Gynekologie Beroun s.r.o., kde se o Vás postarají:

 •  MUDr. Markéta Píclová
 • Soňa Rybáčková
 • Petra Nováková

Naším cílem je poskytovat kompletní péči pro dívky a ženy, od 15 let až do pozdního věku.

Nadále přijímáme nové pacientky. 

Naše ordinace má certifikát kvality: Certifikát ISO ČSN EN ISO 9001:2016

ONLINE OBJEDNÁNÍ

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Zavedli jsme možnost online objednání (i nové pacientky)

Online způsob objednání preferujeme. V ordinaci se přednostně věnujeme objednaným pacientkám, proto je občas problém se dovolat. Také je možné napsat mail nebo SMS.

Online objednání

Do naší ambulance se můžete objednat i elektronicky. Z nabídky volných termínů si sami vyberete ten, který Vám nejvíce vyhovuje. To vše z pohodlí Vašeho domova 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Všechny online služby i registrace  jsou pro pacienty zcela zdarma.
Veškerá komunikace probíhá patentovaným zabezpečeným kanálem / ochrana citlivých dat proti zneužití v souladu s platnou legislativou/. Problémy, které mohou vzniknout při komunikaci běžným mailem tímto odpadají.

K užívání online služeb je potřeba registrace v CGM LIFE eSERVICES /komunikuje s naším PC programem v ordinaci/.

Registrovat k této službě se můžete sami, před prvním online objednáním nebo při návštěvě v naší ambulanci.

Podrobný návod, jak se registrovat  a používat výše uvedené služby je uveden v následujícím odkaze:

filesrv.compugroup.cz/CGM-LIFE-eSERVICES/Registrovani-pacienti/index.html

V případě problémů s registrací nebo přihlášením můžete kontaktovat hotline na tel. čísle:  +420 246 007 999

 

Pro online objednání receptů je nutno se nejprve do služby zaregistrovat v ordinaci

NAŠE SLUŽBY

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Našim pacientkám nabízíme veškeré gynekologické a porodnické služby s možností objednání i akutního ošetření v naléhavých případech.

 • Pravidelné preventivní prohlídky
 • Odběry cytologie
 • Vyšetření LBC
 • Očkování proti HPV infekci
 • Klimakterická poradna
 • Ultrazvukové vyšetření
 • Poradna v oblasti antikoncepce
 • Zavádění nitroděložních tělísek
 • Poradna v oblasti reprodukčních problémů
 • Péče o těhotné
 • Fyzioterapie těhotných
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna
 • Fyzioterapie dle Mojžíšové u funkční sterility

Technické vybavení ordinace

V naší ambulanci jsou používána pouze plastová jednorázová zrcadla (hrazená pacientkou – 50 Kč)

 • Ultrazvukový přístroj
 • Kolposkop

Náš tým

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

MUDr. Markéta Píclová

Petra Nováková

Soňa Rybáčková

Ordinačni hodiny

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Pondělí 7:00 - 12:30
Úterý 8:00 - 12:00 , 12:30 - 15:00
Středa 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
Čtvrtek 9:00- 12:00, 13:00 - 18:00
Pátek 7:30 - 12:00
Víkend Zavřeno

kontakt

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Gynekologie Beroun s.r.o.
MUDr. Markéta Píclová

Vchod do ordinace se nachází přímo na autobusové zastávce U Zelených.

CENÍK

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Ceny služeb poskytovaných ordinací dle katalogu České lékařské komory NEHRAZENÉ ze zdravotního pojištění
Použití jednorázových plastových vyšetřovacích nástrojů      50 Kč
LBC (odběr cytologie do tekutého media) cena odběrového setu a odběr  500 Kč
IUD  – zavedení vlastního tělíska 1.500 Kč  ( vyšetření, zavedení, administrativní položka)
IUD hormonální Mirena zakoupené v ordinaci + zavedení  5.500 Kč
IUD hormonální Levosert zakoupené v ordinaci + zavedení  4.500 Kč
IUD nehormonální Cu zakoupené v ordinaci + zavedení 1900 Kč
Administrativní výkon na přání pacientky/potvrzení pro zaměstnavatele pro komerční pojišťovny, pro školy a pod., výpis z dokumentace na žádost pacienta  300 Kč
Aplikace depotní antikoncepce / např. DepoProvera  50 Kč
Vytištěný snímek ultrazvukového obrazu plodu  100 Kč
Vyhledávání pohlaví plodu na přání těhotné (bude-li plod uložen tak, aby to bylo možné spolehlivě určit) 100 Kč
Balíček služeb v těhotenství (fotky plodu v průběhu těhotenství, určení pohlaví plodu, přítomnost blízké osoby) 500 Kč
Žádost o přerušení těhotenství, včetně předchozích vyšetření gynekologického, ultrazvukového a ev testu na graviditu z moči a včetně nutných administrativních výkonů.
1 000 Kč
Vyšetření nepojištěné pacientky /konzultace  1 000 Kč
Vyšetření cytologie nepojištěné pacientky (laboratoř) 300 Kč
Stanovení přítomnosti HPV/papilloma virů/ rizikových typů ve stěru z hrdla  děložního/ vhodné u pacientek před očkováním proti karcinomu hrdla děl.
(pokud není hrazeno ze ZP – podmínky sdělí lékař)  900 Kč
Fyzioterapie: 25 min.  450 Kč
                         50 min. 800 Kč

GDPR

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

INFORMACE PRO PACIENTKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ZE DNE 27.4.2016 o ochraně fyz.
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
Správce : Gynekologie Beroun s r.o.
Sídlo: Skalní 737/22 ,Plzeň 312 00
IČO: 29414989
 Správce je poskytovatelem zdrav.služeb v souladu se zákonem č.372/2011 Sb.,o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.
Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.
Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.
Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.
Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů
Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.
Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu,kterým je ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.Sochora 27,Praha 7